Szukaj na stronie:
ScanTag zakończył wdrożenie w czołowej firmie energetycznej w Polsce

Image

Ostatnio ScanTag Systems Poland Sp. z o.o. zakończył wdrożenie systemu ScanTag.FA – służącego do korporacyjnego zarządzania środkami trwałymi, nisko cennymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w jednej z czołowych firm energetycznych w Polsce.

System całościowo objął infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstwa. Zainstalowany został na serwerze w centrali a klientami systemu są wszystkie jednostki i oddziały wewnętrzne i zewnętrzne. Do korzystania z w/w systemu potrzebna jest jedynie stacja PC wyposażona w jakąkolwiek przeglądarkę internetową.

System współpracuje z urządzeniami przenośnymi typu terminale wyposażonymi w skanery kodów kreskowych, przenośnymi drukarkami kodów kreskowych itp. Wysyła powiadomienia e-mail-em lub sms-em do osoby odpowiedzialnej lub użytkownika informując o jakichkolwiek działaniach związanych z przyjęciem środka, przemieszczeniem, wypożyczeniem, oddaniem do serwisu, likwidacją itp. Wdrożona funkcjonalność jest bardzo duża i trudno ją opisać w paru zdaniach.

Ogromnym atutem wdrożenia jest integracja systemu ScanTag.FA z wieloma zewnętrznymi specjalistycznymi systemami używanymi w firmie między innymi z:

  • Microsoft SMS (System Management Server)
  • HP Service Manager
  • System obsługi gospodarki materiałowej
  • Microsoft Active Directory
  • Smallword GIS
  • Netdisco (Network Management and Discovery)
a także z systemem finansowo-księgowym przedsiębiorstwa.

Wdrożenie systemu ScanTag.FA doprowadziło do zbudowania spójnego środowiska zarządzania informacją dot. całej infrastruktury informatycznej firmy. Przełożyło się to na znaczne polepszenie jej funkcjonowania w tym zakresie.

 
ScanTag zakończył wdrożenie u jednego z czołowych polskich operatorów telekomunikacyjnych.

Image
 

Wdrożony został system ScanTag.FA umożliwiający zarządzanie środkami trwałymi, niskocennymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zakresem wdrożenia została objęta infrastruktura informatyczna operatora. Całość infrastruktury jest obecnie jednoznacznie identyfikowalna za pomocą kodów kreskowych. Rejestrowany jest także ruch urządzeń a nawet poszczególnych ich składników, dzięki wdrożeniu modułów wypożyczeń i serwisu.

Zdaniem Operatora zastosowanie systemu przyniesie zyski w bardzo krótkim czasie dzięki wyeliminowaniu błędów w identyfikacji sprzętu, ścisłym panowaniu nad jego ruchem oraz nieporównywalnie krótkim czasie przeprowadzania jego inwentaryzacji.

 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 2 z 4